top of page
163848.jpg

ELECTRIC APPROCH ALARM
เครื่องตรวจจับและเตือนความปลอดภัยเมื่อเข้าใกล้กระแสไฟ

Promise your Safety From Electric Accident

อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบส่งสัญญาณเสียง และสั่นสะเทือน เพื่อแจ้งความปลอดภัยของผู้สวมใส่เมื่อเข้าใกล้กระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 220v-765,000v ตามระยะมาตราฐานด้านความปลอดภัย

Contact Us
Electric Approch Alarm: Product

OUR MODELS

SOUND

แจ้งเตือนด้วยเสียง

SOUND & VIBRATION

แจ้งเตือนด้วยเสียงและระบบสั่น

DUST & WATERPROOF

รุ่นกันน้ำกันฝุ่น

VOLTAGE

220V - 765,000V

เลือกความดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

163849.jpg
Electric Approch Alarm: Certifications
163850_edited.jpg
163851_edited.jpg
Electric Approch Alarm: Certifications

ติดต่อขอราคา

Thanks for submitting! We’ll send you a price quote soon.

Electric Approch Alarm: Get a Quote
bottom of page