top of page

HAVE A QUESTION?

คำถามที่พบบ่อย

TENSILE TEST คืออะไร

การทดสอบแรงดึง (Tensile Test) เป็นการทดสอบเพื่อที่จะหาค่าความแข็งแรงของวัสดุ ได้แก่ ความยืดหยุ่น , ความแข็งแรงทางแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength) , ความแข็งแรงที่จุดคราก (Yield Strength) 
ในการทดสอบจะทำการเพิ่มแรงแรงดึงขึ้นทีละน้อย และทำการบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างความเค้นขึ้นทีละน้อย และทำการบันทึกค่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างความเค้น  (Stress) และความเครียด (Strain) จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดออกจากกัน  จากนั้น จากนั้นนำมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงหรือ Tensile Strength ต่อไป

TENSILE STRENGTH คืออะไร

"Tensile Strength" หมายถึง ค่าความทนต่อแรงดึง หรือ ความเค้นสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของวัตถุที่ได้รับจนเกิดการฉีกขาด มีหน่วยเป็น MPa หรือ N/mm2 ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากเครื่อง Tensile Testing Machine หรือ Universal Testing Machine

COMPRESSION TEST คืออะไร

การทดสอบแรงอัด (Compression Test) เป็นการทดสอบที่มีลักษณะการใส่แรงกระทําในแบบตรงข้ามกับ การทดสอบแรงดึง คือทดสอบในลักษณะการกดอัดชิ้นงาน โดยการพิจารณา เลือกการทดสอบแรงอัดเพื่อวิเคราะห์ ความแข็งแรงต่อการอัด มักใช้กับวัสดุที่ความแข็งแรงต่อการอัดมีนัยยะสำคัญมากกว่าการดึง เช่น คอนกรีต อิฐ ที่มีการนำไปใช้งานในลักษณะรับแรงกดทับเป็นหลัก

อะไรคือ UNIVERSAL TESTING MACHINE (UTM)

Universal Testing Machine เป็นเครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล มักเรียกเครื่องมือนี้แบบติดปากว่าเครื่อง tensile ตามลักษณะการทดสอบแบบดึงยืดชิ้นงาน แต่เครื่องมือนี้มีความสามารถมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการทนทานต่อการฉีกขาด การทดสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อมหรือกาว การทดสอบแบบกดอัดชิ้นงาน การทดสอบการดัดโค้งชิ้นงาน การทดสอบชิ้นงานวัสดุต่างๆ ได้แก่ พลาสติก คอมโพสิต ยาง เส้นใย และอื่นๆ

MATERIAL TESTER คืออะไร

เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุ คือเครื่องมือที่ใช้วัดหรือทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุนั้นๆ เช่น เครื่องวัดความแข็งของโลหะ วัดความทนทาน ความทนต่อแรงบิด แรงเฉื่อน เป็นต้นใช้เพื่อวัดและทดสอบว่าวัสดุนั้นได้ผลิตมาได้ตามมาตรฐาน และเหมาะกับการใช้งานหรือไม่

บริการหลังการขายเป็นเช่นไร

เรามีบริการดูแลหลังการขาย ทั้งลูกค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน และแม้หมดอายุประกันไปแล้ว เราก็ยินดีบริการเป็นอย่างดี ในทุกๆมิติ เช่น การติดตั้ง การโทรปรึกษาการใช้งาน การทดสอบ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุง แบบ On-Site Service รวมถึงการบริการรูปแบบ Online ผ่าน VDO Conference และ Remote Desktop

ผลิตภัณฑ์เราผลิตจากที่ไหน และคุณภาพเป็นอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชนิดได้รับการออกแบบและผลิต ด้วยมาตราฐานระดับสูง ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีความปรานีตในการออกแบบและผลิต ทั้งยังมั่นใจได้ในชื่อเสียงด้านความแข็งแรงทนทานของวัสดุ จากประเทศเกาหลีใต้

FAQ: FAQ
bottom of page